Trafik Lång exponering

Elektroniska körjournaler åt företag.

imac-mockup.png
Skärmavbild 2020-06-01 kl. 21.22.15.png

Enkel installation och enkel hantering

Easyloggs körjournal OBD II installeras enkelt genom att sättas in i fordonets diagnosuttag, även kallad OBD (On board diagnostics). Uttaget sitter ofta väl synligt någonstans under ratten. Väl installerad och registrerad sänder enheten direkt position i realtid och loggar alla fordonets resor.

Körjournalen säkerställer inte bara att dina fordon används på ett korrekt sätt, utan du minskar även det administrativa arbetet och effektiviserar på så vis också din verksamhet.

OBD II är inte bara en körjournal, utan fungerar även som ett stöldskydd! När du skapat ett konto hos Easylogg och registrerat din enhet/enheter kan du ange upp till fem säkerhetszoner med ett så kallat geo-fence. När enheten sedan rör sig utanför dessa valda säkerthetszoner får angiven mottagare ett larm omgående via sms eller e-post. OBD II sänder också position i hela europa, vilket dramatiskt ökar sannolikheten att återfinna ett förlorat fordon vid tex. en stöld.

Vad ingår

Körjournal och realtidskarta


Körjournalen loggar automatiskt alla resor via GPS och GSM och du kommer åt din data både via webb och app. Easyloggs körjournal följer skatteverkets krav: • Bilens registreringsnummer • Aktuellt år • Datum och mätarställning vid resans start och slut. • Hur många kilometer den anställda kör varje resa • Vilken adress resan startade från och avslutades på • Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner den anställda har besökt (behövs inte vid privata resor) • Anteckningar om bilförare och tankning med mera. Källa Du kan följa fordonet i realtid på karta och i körjournalen se vägmätare, adresser, tider, förare och noteringar. Du kan även ange vilka resor som är privata och länka ihop resor, till exempel vid tankning eller vilopauser.
Platser


Markera de platser du besöker ofta med kund- eller projektnamn, så loggas dessa automatiskt i körjournalen. På detta sätt läggs dina platser in i historiken och du slipper administrera dessa manuellt.
Trafikledning


Alla fordon visas på en och samma karta. Du får vägbesakrivningar och ser aktuell trafiksituation. På detta sätt kan du enkelt skicka den förare som snabbast kan vara på plats hos kund.
ECO-driving


I körjournalen har du även möjligheten att se hur miljövänligt opch ekonomiskt dina fordon framförs. Spara upp till 20 procent i drivmedel genom enkla korrigeringar och sänk samtidigt kostnaderna för service och reparation. Bra för både miljön och plånboken.
Stöldskydd och Geo-fence


Ange upp till fem säkerhetszoner (GEO-fence) på kartan - i webben eller i appen och få larm via sms och e-post direkt när GPS:en passerar säkerhetszonens gränser. Vid larm fortsätter GPS:en att sända position så att fordonet enkelt kan spåras. Easyloggs körjournal fungerar i hela europa.
Föraridentifiering


Förare kan enkelt checka in och ut på de olika fordon de använder.
Rapportverktyg


Skriv ut din körjournalrapport i PDF och Excel-format.
Larm för säkerhet och funktion


Säkerhetslarm skickas ut vid bruten säkerhetszon eller bruten strömtillförsel. Bruten strömtillförsel sker när någon drar ur enheten ur sitt uttag. Funktionslarmet skickas ut om en enhet skulle sluta skicka positionsdata.
Användarrättigheter


Det finns två typer av användarrättigheter: Kontoadministratör och användare. Som kontoadministratör har man fulla rättigheter och som användare har man rätt att se sin körjournal, realtidskarta och säkerhetszon för de enheter man har behörighet till.
Säker lagring i molntjänst


Högsta säkerhet i svenska bergrum. All data sparas i vår molntjänst i upp till 7 år helt enligt skatteverkets krav.

Framför Car

Varför körjournal?

Kontakt & Support

Tack för ditt meddelande