top of page
Svart modern bil
EasyLogg_logo_liggande_RGB.png

Elektroniska körjournaler åt företag

imac-mockup.png
Skärmavbild 2020-06-01 kl. 21.22.15.png

Enkel installation och enkel hantering

Easyloggs körjournal OBD II installeras enkelt genom att sättas in i fordonets diagnosuttag, även kallad OBD (On board diagnostics). Uttaget sitter ofta väl synligt någonstans under ratten. Väl installerad och registrerad sänder enheten direkt position i realtid och loggar alla fordonets resor.

Körjournalen säkerställer inte bara att dina fordon används på ett korrekt sätt, utan du minskar även det administrativa arbetet och effektiviserar på så vis också din verksamhet.

OBD II är inte bara en körjournal, utan fungerar även som ett stöldskydd! När du skapat ett konto hos Easylogg och registrerat din enhet/enheter kan du ange upp till fem säkerhetszoner med ett så kallat geo-fence. När enheten sedan rör sig utanför dessa valda säkerthetszoner får angiven mottagare ett larm omgående via sms eller e-post. OBD II sänder också position i hela europa, vilket dramatiskt ökar sannolikheten att återfinna ett förlorat fordon vid tex. en stöld.

Framför Car

Varför körjournal?

Kontakt & Support

Tack för ditt meddelande

bottom of page