top of page

Easylogg Sverige

EasyLogg är ett snabbt växande företag inom elektroniska körjournaler i Sverige med egenutvecklad mjukvara och hårdvara av hög kvalitet. Våra tjänster hjälper kunderna att hålla sig uppdaterade, bli effektivare och spara pengar genom SaaS i världsklass (Software as service).

 

Vår affärsmodell bygger på en SaaS-lösning. Vi har byggt en helt integrerad programvaruplattform som kan anpassas till framtidens innovativa tjänster. Vår hårdvara, programvara är enkla att installera och intuitiva att använda.

 

Teknologi förändrar hur världen fungerar och påverkar alla delar av vår arbetsdag. För EasyLogg innebär det att vi måste erbjuda smarta lösningar som förenklar ditt arbete, oavsett om du är i bilen, på kontoret eller ute på fältet med enkel åtkomst via dator eller mobilapp.

 

Öka effektiviteten med vår elektroniska körjournal. EasyLogg körjournal passar alla biltyper och företag i alla storlekar. Det är enkelt att installera och samla in data i enlighet med GDPR. Dessutom uppfyller körjournalen Skatteverkets dokumentationskrav. Resultatet är att du sparar både tid och pengar.

Spara tid, minska privata resor och få tillräcklig dokumentation för att öka affärseffektiviteten.

 

Med optimal användning av EasyLogg-tjänster kan du spara upp till 18% på de totala bilkostnaderna på drivmedel och att privatresor minskar.

 

Säker dataöverföringen genom tre GSM-nät i Sverige och hela Europa. Dessutom lagras alla dina körningar i vår backuplösning i sju år, så länge som Skatteverket kräver.

 

Rapporterna sparas för varje bokrecension eller skickas automatiskt till din e-post.

 

Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner du har besökt (Detta behövs dock inte vid privata resor).

 

Våra rapporter kan användas som fakturabas, vilket i sin tur sparar tid.

 

Det är enkelt och bekvämt och du och du slipper all manuell hantering!

Vad är en körjournal?
Elektronisk körjournal dokumenterar resor med fordon. GPS-enheten mäter antalet kilometer på alla resor exakt och automatiskt enligt Skatteverkets krav.

Vad måste en körjournal innehålla?
Skattemyndigheterna ställer krav på dokumentation för företagets verksamhet. En godkänd körjournal måste innehålla:

• Startadress

• Stoppadress

• Resans syfte

• Körsträcka

Vem behöver en körjournal?
Alla som använder en bil i företag bör ha en elektronisk körjournal som täcker Skatteverkets dokumentationskrav. Med en elektronisk körjournal har du all information redo för varje bokrecension. En EASYLOGG-körjournal ger dig en översikt över alla resor, privat och affärsresa. Med detta kommer företaget att spara betydande belopp genom att separera privata turer och effektivisera företagets drift.

Skatteverket ställer krav på dokumentation för en yrkesbil som används privat. Dokumentationen måste innehålla datum, tid, start- och stoppadresser och antalet körda kilometer. En elektronisk körjournal kommer att extrahera denna information automatiskt och lagligt. Du får en bra överblick över alla resor i fordonsflottan för enklare och effektivare drift där all data är redo vid en eventuell granskning.

Är ni redo att komma igång?

Easylogg stänger inte affärer, vi inleder relationer!

bottom of page