Trafik Lång exponering

Elektroniska körjournaler åt företag

Varför körjournal?

Som företagare och anställd är det väldigt svårt att manuellt föra en korrekt körjournal. Det tar helt enkelt för mycket tid och det är lätt att det slarvas och blir fel. En felaktigt ifylld körjournal - eller ingen körjournal alls, kan innebära stora bekymmer då både företag och anställda riskerar en skattesmäll. För när det gäller körjournaler så ställer Skatteverket mycket höga krav på dokumentation och det är företaget som har bevisbördan, dvs. att det är företaget som måste kunna bevisa att bilarna inte används i privat syfte mer än i ringa omfattning.

En körjournal ska innehålla:

• Mätarställning vid årets början

• Datum och mätarställning vid resans start och slut

• Hur många kilometer du kört

• Vilken adress resan startade från och avslutades på

• Ärende och vilka platser, företag eller kontaktpersoner du har besökt (Detta behövs dock inte vid privata resor).

• Mätarställning vid årets slut

De tre vanligaste orsakerna till varför du behöver föra körjournal:

1. När du kör tjänstebil vill du inte bli förmånsbeskattad för privata resor och en tjänstebil får inte köras privat mer än, som ovan skrivet, i ringa omfattning och med det menas högst tio tillfällen per år och med en sammanlagd körsträcka på 100 mil. Du som ägare eller anställd i ett företag och som har förfogandet över en bil vill givetvis undvika bilförmån, därför måste du se till att dessa riktlinjer följs och att detta dokumenteras genom att föra körjournal.

2. Om du kör 3000 mil eller fler i tjänsten under ett kalenderår får förmånsvärdet sänkas till 75 procent av förmånsvärdet enligt normal beräkning.

3. När du har fritt drivmedel i samband med bilförmån är det för dina privata resor du blir beskattad för drivmedelsförmån - detta under förutsättningen att du kan visa hur mycket du har kört i tjänsten. Kan du inte styrka detta med en körjournal, blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel, alltså både för privat- och tjänsteresor.